Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Ultrason Hizmeti

Ultrason Hizmeti

İneklerde gebeliği erken teşhis etmenin önemi çok büyüktür. İster etçi sığırlarda isterse sütçü sığırlarda olsun, en büyük amaç sürü için ortalama 12 aylık buzağılama aralığı elde etmektir. . Gebelik teşhisi bu uygulamalardan sadece birisidir. Tohumlandığında gebe kalmayan ineklerin büyük kısmı tohumlandıktan yaklaşık 21 gün sonra tekrar östrus (Kızgınlık– Boğasama – Keleseme) gösterir. Bir takım farklı sebeplerden dolayı az bir kısmı da östrus göstermez. Östrus göstermeyen bu gruptaki ineklerin mümkün olduğu kadar erken bir zamanda gebe kalıp kalmadığının tespit edilmesi gerekir. Ne kadar iyi bir yönetim programı uygulanırsa uygulansın tekrar östrusa dönen bütün inekler teşhis edilemez. Biraz daha fazla özen gösterilerek mümkün olduğu kadar östrusta erken teşhis edilen inekler tekrar tohumlanır.

Rektal Palpasyon:
Suni tohumlama uygulanan sürülerde düzenli olarak rektal palpasyon programları yapılması önerilmektedir. Suni tohumlama uygulanan sürülerde ilk rektal palpasyon tohumlamadan sonraki 35 – 42. günler arasında yapılmalıdır. Bu devrede rektal muayene çok fazla uzmanlık gerektirmesine rağmen esas mesele gebe olmayan inekleri tespit ederek gelecek bir kaç gün içerisinde onları daha dikkatlice gözlemek ve kızgınlık gösterenleri belirlemektir. Muhtemelen bu devrede gebe olmayan bir çok inek tohumlandıktan sonra 21. günde östrus gösterdiği halde teşhis edilmemektedir. Bu dönemde bulunan bütün şüpheli ineklerden bir grup oluşturularak östrus gösterenleri tespit etmek için dikkatlice gözlenir. Tohumlamadan sonraki 60 gün içerisinde östrus göstermeyen bütün inekler bu sürenin sonunda rektal muayeneye tabi tutulmalıdır. Tohumlandıktan 30 – 35 gün sonra oluşan gebeliklerin % 1 – 2 si embriyonik mortalite ile sonuçlanabileceğinden 60 gün sonra yapılan muayenelerde de bunlar gebe kalmamış olarak ayrılabilir. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın tohumlamadan 60 gün sonra yavru atmaya bağlı olarak 1 – 2 gebelik son bulabilir.Her bir ineğe ait tüm gebelik muayenelerinin kesin sonuçları kaydedilmelidir.